SANAL COACH KULLANIM KOŞULLARI

İşbu Kullanım Koşulları SanalCoach Elektronik Hizmetler Ticaret Limited Şirketi (işbu Kullanım Koşulları kapsamında “Sanal Coach” olarak anılacaktır) tarafından işletilen “sanalcoach.com” alan adlı web sitesi, mobil web sitesi veya Sanal Coach mobil uygulamasının (bu üçü birlikte “Site” olarak anılacaktır) kullanımına ilişkin kuralları belirlemektedir.

İşbu Kullanım Koşulları kapsamında “Kullanıcı”; gerek ziyaretçi olarak, gerekse üyelik hesabı oluşturarak, herhangi bir mobil veya dijital cihaz vasıtasıyla Site’ye giriş yapan ve kullanan bütün gerçek kişileri ifade etmektedir.

Koşulların Kabulü

İşbu Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları” veya “Koşullar” olarak anılacaktır) , Site’de yer alan Gizlilik Politikası’nı ve Site’de yer alan diğer tüm kuralları kapsar.

Sanal Coach’a giriş yapan veya hizmetlerinden yararlanan her Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’na, bu koşulların ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası’na ve bu metinlerde yer alan tüm kurallara uygun davranacağını kabul etmiş sayılır.

Temel Koşullar ve Kullanıcının Sorumlulukları

  1. Sanal Coach, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı konumundadır. Kullanıcılar’ın sağladığı paylaşım ve içeriklerin, üçüncü kişilerin veya diğer Kullanıcılar'ın haklarını ihlal etmeleri durumunda Sanal Coach’un hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
  2. İşbu Kullanım Koşulları, yalnızca Site’ye ilişkin kuralları kapsar. Site üzerinden, Sanal Coach tarafından veya Kullanıcılar tarafından bağlantısı verilen web siteleri veya bunların içeriklerine ilişkin Sanal Coach’un zımni veya açık herhangi bir garantisi, taahhüdü veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Başka sitelere yönlendiren bağlantılara ilişkin tüm eylemler kullanıcının risk ve takdirindedir.
  3. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nı açıkça okuyup anladığını, Site’yi ancak bu Koşullar’a uyarak kullanabileceğini, bu Koşullar’a aykırı davrandığı takdirde bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve Sanal Coach’un, işbu Koşullar’a uygun davranılmaması sebebiyle doğacak bütün zararlardan dolayı kendisine rücu edeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
  4. Site üzerinde, Kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım, ilgili Kullanıcılar’ın veya üçüncü kişilerin kendi düşünceleri olup, Kullanıcılar ve/veya üçüncü kişilerin yorumları ile Sanal Coach’un hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.
  5. Sanal Coach, web sitesi veya mobil uygulama üzerinde, arayüzlerinde, kodlarında ve Site’de yer alan içerikler üzerinde gerekli gördüğü her türlü değişiklik yapma, kaldırma, kaldırma ve benzeri işlemler yapma hakkına sahiptir. Anılan değişikliklerin kullanıcılar üzerinde olumsuz sonuçlar meydana getirmesi halinde Sanal Coach’un hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Aynı zamanda Sanal Coach Hizmetlerini dilediği zaman kaldırma veya geçici olarak servis dışı bırakma haklarına sahiptir.
  6. Sanal Coach’un almış olduğu güvenlik önlemlerine rağmen kötü niyetli üçüncü kişilerin Site’ye saldırıda bulunması ve kullanıcıların bilgi ve sağladığı içeriklere zarar vermesi halinde doğacak zararlardan Sanal Coach’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Fikri Haklar

  1. Site içinde paylaşılan metinler, fotoğraflar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere içeriğe ilişkin birçok öge telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarına konu olabilir. Kullanıcılar, bu ögeler üzerinde hak sahiplerinden gerekli onay/izinleri almadan hiçbir amaçla kopyalama, değiştirme, başka bir ortama kaydetme, paylaşma dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir işlemi gerçekleştiremez.
  2. “Sanal Coach”, SanalCoach Elektronik Hizmetler Ticaret Limited Şirketi’nin tescilli markası ve logosudur. Kullanıcıların Sanal Coach hizmetlerinden faydalanması, kullanıcılara Sanal Coach markası üzerinde hiçbir hak devrine veya kullanım yetkisine izin verildiği anlamına gelmemektedir.
  3. Sanal Coach’un tasarımı, arayüzü, metinleri, kaynak kodları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Sanal Coach web sitesi ve uygulamasının tüm ögeleri, Sanal Coach’un telif hakları kapsamında da korunmaktadır. Bu ögelerin hiçbiri Sanal Coach’un izni ve onayı olmadıkça başka bir ortama kopyalanamaz, değiştirilemez, paylaşılamaz ve benzer işlemlere tabi tutulamaz.

Gizlilik Koşulları ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

Site üzerinde paylaşılan bilgilerin gizliliği ve kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin esaslara, Site’nin Gizlilik Politikası’nda yer verilmiştir. Kullanıcı, Sanal Coach’a girişi anından itibaren Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümleri de kabul etmiş sayılır.

Kullanım Koşulları’nda Değişiklik

Sanal Coach işbu Kullanım Koşulları’nı istediği şekilde değiştirebilir veya Koşullar’a geçici olarak son verebilir. Sanal Coach’un Koşullar’da değişiklik yapması halinde, değişiklik tarihinden itibaren tüm kullanıcılar açısından yeni Kullanım Koşulları uygulanır.

Uygulanan Hukuk ve Yetki

İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Koşullar’ın uygulanmasından doğan her türlü ihtilafta İstanbul (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Yürürlük

İşbu Kullanım Koşulları, Site’de yayınlandığı an yürürlüğe girer ve herhangi bir şekilde Site’yi kullanan, Site’ye giriş yapan Kullanıcı açısından ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın bağlayıcı olur. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın güncel haline her zaman Site üzerinden erişebilir.